עמיתי מחקר ותלמידי מחקר

עמיתי מחקר

ד"ר חן אדלסברג, עמיתת מחקר

נרטולוגיה פמיניסטית וקווירית, לימודי מוגבלות, מדעי הרוח הרפואיים, מחשבה פסיכו-מרקסיסטית, פוסטמודרניזם.

קרא/י עוד »

ד"ר אלי אושרוב, עמית מחקר

סכסוך יהודי-ערבי, אוטופיות, היסטוריה אינטלקטואלית, מדע בדיוני.

eliyahu80@gmail.com

קרא/י עוד »

ד"ר טל זלמנוביץ', עמיתת מחקר

BA Admissions

ד"ר אבינועם נאה, עמית מחקר

אירופה המודרנית המוקדמת, היסטוריה בריטית, תרבות כלכלית ודתית, מסחריות.

קרא/י עוד »

BA Admissions

ד"ר תמר רוזט, עמיתת מחקר

תולדות הטכנולוגיה, תולדות הרגשות, ההיסטוריה הבריטית המודרנית של המאות ה-18-19, לימודי האימפריה הבריטית.

קרא/י עוד »

ד"ר נעה רייך, עמיתת מחקר

תלמידי מחקר

ליובוב באלדז'האיבה, תלמידת מחקר

קרא/י עוד »

אסתר וייסמן, תלמידת מחקר

קרא/י עוד »

BA Admissions

כדית ניסן זילביגר, תלמידת מחקר

רים מנסור, תלמידת מחקר

קרא/י עוד »

BA Admissions

עמית קרדוש, תלמיד מחקר