הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו-חוגי

לימודי תעודת הוראה במקביל ללימודי תואר ראשון –לחצו כאן למידע נוסף!

למידע לגבי מלגת ג'ויס לחצו כאן!

המסלול הדו-חוגי (סה"כ 60 נ')

המסלול הדו-חוגי מציע התבססות בהיסטוריה של הספרות והתרבויות של העולם דובר האנגלית, כמו גם ידע בז'אנרים, זרמים ותיאוריות ספרותיות חדשות.

תנאי הקבלה

 • עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג. סכם 600 לפחות וציון יע"ל 120 למי ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.
 • מועמדים בעלי 5 יחידות אנגלית בבגרות נדרשים לרמת מתקדמים א' בחלק האנגלי של הפסיכומטרי או במבחן אמיר/אמיר"ם.
 • מועמדים בעלי 4 יחידות אנגלית בבגרות נדרשים לרמת מתקדמים ב' בחלק האנגלי של הפסיכומטרי או במבחן אמיר/אמיר"ם.
 • מועמדים בעלי תעודת בגרות ממוסד לימודים בחו"ל נדרשים לציון מינימום 104 בחלק האנגלי של הפסיכומטרי או במבחן אמיר/אמיר"ם.
 • בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לשפה וספרות אנגלית, צריכים ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם.
 • כל המועמדים לחוג לאנגלית חייבים בבחינת כניסה חוגית בכתב, מלבד מועמדים אשר למדו בבית ספר תיכון בארצות דוברות אנגלית וקיבלו תעודת בגרות באותה מדינה.

  – קבלה למסלול החד-חוגי אפשרית בשנה א', אך מותנית בהמלצה משותפת של בודקי בחינת הכניסה.

– נדרשת עמידה בבחינת הכניסה החוגית גם מתלמידי החוג הרב תחומי המבקשים להשתתף בקורס, או בקורסים בחוג כמקבצים או כבחירה.

תנאי הקבלה לשנה מתקדמת: תלמידים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה המעוניינים להמשיך לימודיהם באוניברסיטת חיפה, מתבקשים להגיש למזכירות החוג את המסמכים הרלוונטיים, לאחר שנרשמו לאוניברסיטה ולחוג. החוג שומר לעצמו את הזכות לדרוש בחינת כניסה. כמו כן, הכרה בלימודים קודמים טעונה דיון בוועדת ההוראה החוגית.

הלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולים: המסלול הדו-חוגי, (56 נקודות זכות בחוג ו-4 נקודות מחוץ לחוג סך הכל 60 נקודות זכות בחוג לשפה וספרות אנגלית), והמסלול החד-חוגי (80 נקודות זכות בחוג ו-40 נקודות זכות מחוץ לחוג).

מבנה הלימודים

שימו לב: תכנית לימודים זו נכונה לגבי סטודנטים אשר מתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ג ואילך.
סטודנטים אשר החלו ללמוד לפני שנת הלימודים תשפ"ג יכולים לראות את תכנית הלימודים הרלוונטית להם בשנתון. למעבר לאתר השנתונים הקודמים של האוניברסיטה לחצו כאן.

שנה א' (סך הכל 18 נקודות זכות)
כתיבה אקדמית א': 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 3 נקודות זכות.*
כתיבה אקדמית ב': 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 3 נקודות זכות.**
מבוא לשירה ודרמה: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
סקירת הספרות האנגלית 1: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
סקירת הספרות האנגלית 2: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
סך הכל: 20 שעות שבועיות סמסטריאליות, 18 נקודות זכות.

*חובה ללמוד ראשית את הקורס "כתיבה אקדמית א" ורק בסמסטר העוקב את הקורס "כתיבה אקדמית ב".
**הקורס "כתיבה אקדמית ב" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג בו ציון עובר (מינימום 65).
 

שנה ב' (סך הכל 20 נקודות זכות)
מבוא לסיפורת: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות. 
סקירת הספרות האנגלית 3: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
סקירת הספרות האנגלית 4: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
2 פרוסמינריונים: 8 שעות שבועיות סמסטריאליות, 8 נקודות זכות.
סך הכל: 20 שעות שבועיות סמסטריאליות, 20 נקודות זכות.

שנה ג' (סך הכל 22 נקודות זכות)
מבוא לתיאוריה וביקורת: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
פרוסמינריון: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.
2 סמינריונים: 8 שעות שבועיות סמסטריאליות, 10 נקודות זכות.*
דרך הרוח/אשכולות העשרה: 4 שעות שבועיות סמסטריאליות, 4 נקודות זכות.**
סך הכל: 20 שעות שבועיות סמסטריאליות, 22 נקודות זכות.

*לא ניתן להירשם לסמינריון מבלי לקבל ציון עובר לפחות בפרוסמינר אחד.

**ניתן ללמוד קורס זה גם בשנה ב'.

האחריות להרכבת מערכת השיעורים, התאמתה לתקנות ולחובות של תכנית הלימודים, מוטלת על התלמיד.

כתיבה אקדמית: כל תלמיד חייב לעבור את הקורסים "כתיבה אקדמית א" ו"כתיבה אקדמית ב" בציון של 65 לפחות. תלמיד שלא עבר את הקורס "כתיבה אקדמית א" חייב לחזור עליו ולהשיג בו את הציון הנדרש. דרישה זו חלה גם על "כתיבה אקדמית ב". תלמיד אשר לא עבר בהצלחה את שני הקורסים האלה לא יוכל ללמוד קורסים כלל בשנה ב'. 

אנגלית שפה זרה: תלמיד החוג לשפה וספרות אנגלית חייב לסיים את חובותיו באנגלית שפה זרה ולהגיע לרמת פטור עד סוף שנה א'. חובה זו מהווה תנאי להמשך לימודיו בחוג, ולמעבר לשנה מתקדמת.

הערות כלליות לתכנית הלימודים לתואר הראשון (ב"א):
 1. קורסי הסמינריונים מיועדים לתלמידי שנה ג' בלבד. עבודה סמינריונית תוגש למרצה בהתאם להנחיות שלו/ה, ועותק דיגיטלי יישלח למרכזת החוג.
 2. בתכנית הדו-חוגית ניתן ללמוד עם אותו המרצה עד שלושה קורסי בחירה (פרוסמינרים וסמינרים).
 3. בתכנית החד-חוגית ניתן ללמוד עם אותו המרצה עד ארבעה קורסי בחירה (פרוסמינרים וסמינרים).
 4. תלמיד שכבר למד קורס מתקדם בדרג 2 או דרג 3 לא יוכל לחזור על קורס בדרג 1 באותו התחום על מנת לשפר את ממוצע ציוניו בתואר הב"א.
 5. החוג דורש נוכחות חובה של 80% לפחות. 
 6. החוג אינו מאפשר לתלמידים להירשם לקורסים חופפים (מבחינת שעות הוראה).
 7. מערכת הרישום הממוחשבת בנויה בהתאם לתכנית הלימודים ותקנון החוג.
בחינות ותנאי מעבר לתלמידי שני המסלולים:
 1. ציון סופי בקורס ייקבע על סמך השתתפות פעילה בשיעורים, הישגים בבחינה/ בחינות, בתרגילים או בעבודה או שילוב בין כל הדרישות הללו.
 2. תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב לחזור עליו בשנה העוקבת, אולם לא יורשה לעשות זאת יותר מפעם אחת (בהתאם לתקנון ב.א. של האוניברסיטה).
 3. תלמיד שנה ראשונה שנכשל בשני קורסים, המשך לימודיו בחוג יישקל מחדש. תלמיד שנה ראשונה שנכשל בשלושה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו.
 4. תלמיד שנכשל בארבעה קורסים במהלך לימודיו לתואר ראשון לא יורשה להמשיך בלימודים.
 5. תלמיד שנכשל בשיעור בחירה ילמד קורס אחר במקומו.
 6. תלמיד שקיבל ציון עובר בקורס, לא יוכל לחזור עליו על מנת לשפר ציון, אלא באישור של יועצת התואר הראשון.
 7. ציון המעבר בכל הקורסים הוא 60. בקורס "כתיבה אקדמית" ציון המעבר הוא 65.
 8. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא ממוצע משוקלל של 65 לפחות למסלול הדו-חוגי ו-75 לפחות למסלול החד-חוגי. על תלמידי המסלול החד-חוגי לשמור על ממוצע משוקלל של 75 לפחות, במשך כל שנות לימודיהם בחוג.
 9. ועדת ההוראה החוגית תחליט בעניין המשך לימודיו בחוג של תלמיד שנכשל בקורס "כתיבה אקדמית".
 10. החוג ישקול מחדש המשך לימודיו של תלמיד אשר לא יסיים חובות שנה א' תוך שנתיים מיום התחלת הלימודים.
 11. הקורס "כתיבה אקדמית ב'" הינו קורס חובה של שנה א' ולא ניתן להמשיך לשנה ב' מבלי להשיג בו ציון עובר.
 12. בקורסים בדרג 1 ו-2 יסיימו התלמידים את כל חובותיהם (תרגילים, עבודות, בחינות אמצע סמסטר) לפני הבחינה המסכמת של הקורס.
 13. בקורס דרג 3 (סמינריון) יסיימו התלמידים את חובותיהם לפני הגשת העבודה הסמינריוניות.
 14. תאריך הגשת מטלות הינו להחלטת המרצה ובהתאם לתקנון הלימודים הכללי המופיע בשנתון.

סגירת התואר – סיום החובות לתואר ראשון: לאחר שישלים את חובותיו האקדמיות לתואר ראשון, חייב התלמיד לפנות למרכזת החוג בבקשה "לסגור את התואר". מרכזת החוג תעביר שקלול למדור הבוגרים בתנאי שהתלמיד אישר בחתימתו את ממוצע הציונים הסופי שקיבל.