קורסים והרשמה

מערכות שעות של החוג – עבור שנת הלימודים תשפ"ד:

BA – שנה ראשונה – דו חוגי
BA – שנה ראשונה – חד חוגי
BA – שנה שנייה
BA – שנה שלישית
MA

קובץ תיאורי קורסים תשפ"ד

חובת אנגלית כשפה זרה (פטור אנגלית):

אתר המחלקה ללימודי אנגלית כשפה זרה