הלימודים לתואר שני בספרות אנגלית

לימודי תעודת הוראה במקביל ללימודי תואר שני – לחצו כאן למידע נוסף!
 
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני ויועצת תואר שני: ד"ר זואי בינסטוק
 
 
תכנית התואר השני מציעה ידע מעמיק בהיסטוריה של הספרות והתרבויות של העולם דובר האנגלית. חברי הסגל האקדמי מלמדים קורסי סמינר מחקריים וקורסי בחירה, ומחויבותם של חברי הסגל למחקר וכתיבה אקדמית תואמת לדאגתם לתכנית ולהתקדמות של כל סטודנט.
 
משך הלימודים:
 • משך הלימודים התקני במסלול המחקרי, כולל הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה), הוא עד שלוש שנים.
 • משך הלימודים התקני במסלול בחינת הגמר, כולל בחינת גמר הוא עד שנתיים (בהתאם לתקנון האוניברסיטה ללימודי תואר שני).
 

תכנית הלימודים לתואר שני

התכנית מציעה קורסי בחירה וקורסים סמינריוניים המיועדים להעמקה והעשרה בלימודי ספרות ותרבות באנגלית מתקופת העת החדשה המוקדמת ועד לספרות בת-זמננו, תיאוריות ספרותיות ושיטות מחקר וביקורת.
קיימת אפשרות לתכנית לימודים אישית בין-תחומית, החייבת באישור ראש החוג והדיקן ללימודים מתקדמים.
 
הלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולים:
 
מסלול מחקרי – עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה):
היקף הלימודים במסלול זה הוא  36 שש"ס. על התלמיד ללמוד סדנה מתודולוגית (4 שש"ס), קורס "עבודת מחקר" וכן שבעה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד) וכן על פי הפירוט הבא:
 • שני קורסי סמינר דרג- 5 בהם נדרשת הגשת עבודה סמינריונית (ומטלות אחרות, לפי החלטת המרצה).
 • חמישה קורסי בחירה דרג- 4 בהם נדרשת הגשת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה. 
 • סדנה מתודולוגית לשיפור מיומנויות המחקר והכתיבה האקדמית- חובה לקחת בשנה א'.
 • שפה זרה אירופאית מודרנית או קלאסית בהיקף של שני 2 סמסטרים (או כל שפה אחרת רלוונטית, בהתאם לאישור יועצת התואר השני). התנאי של השפה הזרה אינו נחשב למניין נקודות הזכות שאליהם מחוייבים במסגרת התואר.
 • סטודנטים חייבים לנכוח בלפחות 4 הרצאות בשנה במסגרת הסמינר המחלקתי.
 • סטודנטים במסלול המחקרי חייבים להיות רשומים לקורס "עבודת מחקר" ולהגיש עבודת גמר מחקרית (תיזה).

עבודת הגמר המחקרית (תיזה): על התלמיד להגיש הצעת מחקר לעבודת הגמר המחקרית (תיזה) ולקבל עליה אישור עד תחילת שנה ג' ללימודיו. כמו כן על הסטודנט לסיים את כל חובות השמיעה עד תום שנה ב' ללימודיו. החוג ידווח על אישור הצעת המחקר לתיזה ומנחיה לרשות ללימודים מתקדמים. ניתן לראות הנחיות לכתיבת התיזה באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים – לחצו כאן.

שקלול ציונים – המסלול המחקרי:
מרכיב 1: קורסי סמינר – 25 אחוז מהציון הסופי של התואר
מרכיב 2:  קורסים אחרים – 35 אחוז מהציון הסופי של התואר
מרכיב 3:  עבודת גמר מחקרית (תיזה) – 40 אחוז מהציון הסופי של התואר
סך הכל – 100 אחוז

לתשומת ליבכם/ן:

 • ציון מעבר בקורסי תואר שני הוא 70.
 • ממוצע הציונים המינימלי הנדרש בקורסי תואר שני הוא 76.
 • ציון מעבר בעבודה המחקרית (תיזה) הוא 76.
 
מסלול בחינת גמר – מסלול ללא תיזה:
היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס. על התלמיד ללמוד סדנה מתודולוגית (4 שש"ס) וכן שמונה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד), על פי הפירוט הבא:
 • שני קורסים דרג- 5 בהם נדרשת הגשת עבודה סמינריונית (ומטלות אחרות, לפי החלטת המרצה).
 • שישה קורסי בחירה דרג- 4 בהם נדרשת הגשת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה.
 • סדנה מתודולוגית לשיפור מיומנויות המחקר והכתיבה האקדמית- חובה לקחת בשנה א'. 
 • סטודנטים חייבים לנכוח בלפחות 4 הרצאות בשנה במסגרת הסמינר המחלקתי.
 • סטודנטים במסלול בחינת הגמר חייבים לעבור בהצלחה בבחינת גמר מקיפה.
 • סטודנט/ית שצבר/ה נקודות זכות עבור 16 שש"ס עם ממוצע ציונים 86 וציון 85 לפחות בעבודה סמינריונית, ואשר קבל/ה את ההסכמה של מנחה מיועד, יוכל/תוכל להגיש בקשה לעבור למסלול כתיבת תיזה.

בחינת גמר: סטודנטים רשאים להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר השלמת כל חובות התכנית. הסטודנטים ייבחנו בנושא מסוים על סמך ביבליוגרפיה מוגדרת, אשר נבחרה ותוכננה עם אחד/ת מחברי/ות סגל החוג.
בחינת הגמר תהיה בכתב. הסטודנטים חייבים להיבחן עד ה- 30 לנובמבר שבתום השנה השנייה ללימודים.
הנחיות לנבחנים בבחינת גמר.

שקלול ציונים – מסלול בחינת גמר:
מרכיב 1: קורסי סמינר – 30 אחוז מהציון הסופי של התואר
מרכיב 2:  קורסים אחרים – 45 אחוז מהציון הסופי של התואר
מרכיב 3:  בחינת גמר – 25 אחוז מהציון הסופי של התואר
סך הכל – 100 אחוז

הערות ותנאי מעבר בשני המסלולים:
 • ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76 לפחות.
 • אם התלמיד קיבל יותר מציון "נכשל" אחד במשך לימודיו, או במידה והישגיו הלימודיים נמוכים באופן כללי, ימליץ החוג בפני הרשות ללימודים מתקדמים על הפסקת לימודיו.
 • ועדת המ"א שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול למסלול על סמך הישגיו הלימודיים ו/או קצב התקדמותו בלימודיו.
 • תלמיד הלומד במסלול המחקרי חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר המחקרית/התזה לתואר שני.
 • תלמיד הלומד במסלול בחינת גמר חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.
 • אין ללמוד יותר משלושה קורסים אצל אותו המרצה במסלול עם תיזה.