מזכירות החוג

שעות הקבלה של משרד החוג הם בימים א' – ה' בין השעות: 13:00 – 10:00
קומה 16, חדר 1606, מגדל אשכול

Ayelet Ben-Yishai
ראש החוג

פרופ' איילת בן ישי
קומה 16, חדר 1602, מגדל אשכול
abenyishai@research.haifa.ac.il

8Yn_3KaA
עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' הילה היינמן
04-8240065
hhanoon@univ.haifa.ac.il

rk photo
מזכירת החוג

גב' רובא כמאל
04-8249803
rkamal@staff.haifa.ac.il