מזכירות החוג

שעות הקבלה של משרד החוג הם בימים א' – ה' בין השעות: 13:00 – 09:00
קומה 16, חדר 1606, מגדל אשכול

מרצה בכירה_קרן עמרי
ראש החוג

ד"ר קרן עמרי
קומה 16, חדר 1607, מגדל אשכול
komry@research.haifa.ac.il

sally-website
מנהנלית החוג 

גב' סאלי מנסור 
04-8240065
smansour1@univ.haifa.ac.il

ruba
מזכירת החוג

גב' רובא כמאל
04-8249803
rkamal@staff.haifa.ac.il