top

מידע למועמד תש"פ 
mrdמדעי הרוח הדיגיטליים
במסגרת החוג לשפה וספרות אנגלית תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג לשפה וספרות אנגלית ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך.
סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.


למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית :
ד"ר משה לביא, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פרופ' צבי קופליק : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע:
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים