top

General - כללי


חונכות בפנימיית אחוזת ילדים ובי"ס רמב"ם בתמורה למלגה!

honchut 

מוזמנים לבוא לחנוך ילד/ה באחד מהפרוייקטים הבאים תמורת מלגה בגובה חצי שכר לימוד!
אחוזת ילדים- פנימייה עם ילדים ובני נוער מגילאי 8 עד 18, קרובה מאוד לאוניברסיטה. מתאימה לאנשים מהתחום הטיפולי-חינוכי.
בי"ס רמב"ם- בי"ס יסודי ממלכתי דתי בנווה שאנן. ילדים מקסימים. קרוב ונוח למי שגר בנווה שאנן.
 
לפרטים נוספים- חופית - 0526595950, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ניתן להרשם באתר פר"ח, דרך מנהלת טכניון.

השתתפות בבחינות מועדי ב'

סטודנטים יקרים,
ניתן להירשם או לבטל רישום למועד ב' החל משבועיים לפני תאריך הבחינה ועד יומיים לפני תאריך הבחינה.
תקופת הרישום לכל בחינה מופיעה במסך הרישום.
סטודנט אשר יגיע לבחינה במועד ב' מבלי שנרשם מראש או סטודנט שנרשם למועד ב' ולא הגיע לבחינה יחוייב באמצעות חשבון שכר הלימוד שלו בקנס בגובה 35 ₪.
במקרים בהם סטודנט ניגש למועד א' וציוני מועד א' לא פורסמו עד מועד סגירת ההרשמה למועד ב' – לא יושת קנס על הסטודנט.

מידע וסיוע לתקופת המבחנים

האוניברסיטה בשיתוף מרכז ברמן יצרה 12 סרטונים המכילים טיפים לתקופת המבחנים.

הסרטונים בנושאי ארגון חומר, למידה אפקטיבית, התמודדות עם לחץ ועוד.

אנא ראו את הסרטונים בקישורים המצורפים:

הקדמה-
https://www.facebook.com/photo.php?v=535888466520354&set=vb.145210972254774&type=2&theater

-טיפים לתקופת המבחנים
https://www.facebook.com/photo.php?v=539011062874761&set=vb.145210972254774&type=2&theater


י


טיפול פסיכולוגי לסטודנטים- כאן בקמפוס

psych

נוהל ערעורים על בחינה סרוקה

סטודנטים יקרים,

מצורפים פרטים ומדריך עם הנחיות לגבי ערעור על ציוני בחינה שנסרקה.
הערעור יתבצע באמצעות הפורטל על גבי טופס ממוחשב
לתשומת לבכם: ניתן להגיש הערעור מיום סריקת המחברת ועד שני ימים אחרי יום הסריקה.
להלן הפרטים המלאים

בברכה ובהצלחה בבחינות,
מזכירות החוג

מבזקים - News


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!