top

עמיתי הוראה

ד"ר לין ברזילי עמיתי ההוראה 04-8288029 פנימי: 8029
ד"ר ג'ניפר לוין עמיתי ההוראה
ד"ר ג'וש ויינר עמיתי ההוראה
ד"ר שרה מאיר עמיתי ההוראה
ד"ר מאיה מרלוב עמיתי ההוראה
ד"ר מרים סיון עמיתי ההוראה
ד"ר ויקטוריה קלבנוב עמיתי ההוראה
ד"ר ליאוניד שטרמל עמיתי ההוראה
ד"ר תמר אביעד לויצקי עמיתי ההוראה .
ד"ר רותי ונסקה שטרן עמיתי ההוראה 04-8288029 פנימי: 8029
ד"ר רעות ברזילי עמיתי הוראה 04-8288029 פנימי: 8029
ד"ר רון בן טובים עמיתי הוראה
ד"ר מאירה יפה- שרייבר עמיתי הוראה 04-8288029 פנימי: 8029
ד"ר עינת פלקוביץ עמיתי הוראה 04-8288029 פנימי: 8029

מבזקים - News


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!