top

דף הבית - מידע כללי על החוג

מטרת הלימודים 
מטרת הלימודים בחוג לאנגלית היא לשכלל את המיומנות בשפה האנגלית, להרחיב ולקדם את הידע בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של השפה ולערוך הכרות עם עולמן התרבותי של ארצות דוברות אנגלית באמצעות הספרות האנגלית והאמריקאית. החוג מכשיר סטודנטים המתכוונים לעשות שימוש בשפה לצורך עיסוקיהם בעתיד , אם בהוראה ואם במקצועות אחרים. הלימודים במסגרת זו מעניקים תשתית תרבותית רחבה לצורך לימודי המשך והשתלבות בעולם המערבי העובר תהליכי גלובליזציה. הלימודים כוללים קורסי חובה וקורסי בחירה: לימודי יסוד בספרות, בלשנות ומיומנויות הכתיבה. קורסי התמחות ספרותית, התמחות לשונית, או שילוב של שני התחומים. 

שפת ההוראה בחוג היא אנגלית. הסטודנטים שומעים הרצאות, משתתפים בדיונים וכותבים עבודות ובחינות באנגלית.

מידע חשוב

רשימת חדרים סמסטר א' תשע"ז

מערכת שעות תשע"ז (נתון לשינויים) :               

BA - שנה ראשונה
BA - שנה שנייה
BA - שנה שלישית
MA

בחינות הכניסה לשנה"ל תשע"ח:
03.08.2017 בשעה 13:00
                                        

רשימת קורסים תשע"ז
הנחיות רישום לחוג ולקורסים - תשע"ז
רשימת קורסי בחירה שפה זרה לתואר MA
איגרת כללית לשנה"ל תשע"ז
תמיכה טכנית ברישום
הנחיות רישום למועד חריג
לו"ז סמינרים מחלקתיים תשע"ז

seminar 2016poster

מבזקים - News


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!


החוג לאנגלית מאחל לכל הסטודנטים תקופת בחינות מוצלחת!