top

דף הבית - מידע כללי על החוג

מטרת הלימודים 
מטרת הלימודים בחוג לאנגלית היא לשכלל את המיומנות בשפה האנגלית, להרחיב ולקדם את הידע בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של השפה ולערוך הכרות עם עולמן התרבותי של ארצות דוברות אנגלית באמצעות הספרות האנגלית והאמריקאית. החוג מכשיר סטודנטים המתכוונים לעשות שימוש בשפה לצורך עיסוקיהם בעתיד , אם בהוראה ואם במקצועות אחרים. הלימודים במסגרת זו מעניקים תשתית תרבותית רחבה לצורך לימודי המשך והשתלבות בעולם המערבי העובר תהליכי גלובליזציה. הלימודים כוללים קורסי חובה וקורסי בחירה: לימודי יסוד בספרות, בלשנות ומיומנויות הכתיבה. קורסי התמחות ספרותית, התמחות לשונית, או שילוב של שני התחומים. 

שפת ההוראה בחוג היא אנגלית. הסטודנטים שומעים הרצאות, משתתפים בדיונים וכותבים עבודות ובחינות באנגלית.

מידע חשוב

מערכת שעות תש"פ (נתון לשינויים)              

16490 banner open day MAKO 1920x448
 

BA - שנה ראשונה
BA - שנה שנייה
BA - שנה שלישית
MA
  
רשימת חדרים סמסטר א' תש"פ

קורסי קיץ תש"פ
רשימת תיאורי קורסים תש"פ
רשימת קורסי שפות זרות תש"פ


הרשמה לקורסים תש"פ:
BA:
שנה א'- 23/09 בין השעות 15-17
שנים ב'+ ג'- 02/10 בין השעות 15-17

MA:
18/09 בין השעות 16-18

מועדי בחינות כניסה- תש"פ:
19.02.2019 בשעה 13:00 - בחדר 713 בבניין הראשי.
14.06.2019 בשעה 09:00 - ב"א בחדר 5009 בניין רבין, מ"א בחדר 5015 בניין רבין
06.08.2019 בשעה 13:00 - ב"א בחדר 609 בניין ראשי, מ"א בחדר 608 בניין ראשי
25.09.2019 בשעה 10:00- ההרשמה לבחינה מתבצעת דרך המזכירות של החוג


הנחיות הרשמה ללוח הודעות אלקטרוני
תמיכה טכנית ברישום
הנחיות רישום למועד חריג
"לימודי אנגלית ומדעי הרוח הדיגיטליים​"

Open-Rank. Tenure-Track Position in English Literature